Aftonbladet går rätt väg

Läste idag att Aftonbladet har byter för telefoni. Ett jätteavtal över 2 år med TeliaSonera innebär att alla anställda får en iPhone, hela Aftonbladet går således över till 3G kommunikation. Så småningom är det tänkt att samtlig fast telefoni ska kastas ut till förmån för iPhonen. Vackert!