DMT faller för grupptrycket

Hur kommer det sig att alla helt plötsligt har börjat ifrågasätta DMT-sidans vara eller icke vara? Och frågor som “läser någon sidan?” ställs? En snabbkoll på memberlistan visar att de första 8-11 (och mest aktiva) medlemmarna besökt sidan idag, när resten senast varit där tänker jag inte ens kolla, men jag misstänker starkt att vi följer ett vanligt användarmönster vilket innebär att det finns ett antal kärnanvändare, ett antal som besöker på veckobasis, ett antal som besöker på månadsbasis och de som besöker ytterst sällan.

Det är väl knappast någon nyhet vilka som tillhör vilka kategorier, det är snarare så att vi som är de mest aktiva måste föregå med gott exempel, en idiot kommer sällan ensam.