Posts

Aftonbladet går rätt väg

Läste idag att Aftonbladet har byter för telefoni. Ett jätteavtal över 2 år med TeliaSonera innebär att alla anställda får en iPhone, hela Aftonbladet går således över till 3G kommunikation. Så småningom är det tänkt att samtlig fast telefoni ska kastas ut till förmån för iPhonen. Vackert!

iPhone 2.0 for $199? Don’t think so

So it’s finally been revealed what the real price of the iPhone 2.0 will be in Sweden. It seems that with the terms that Telia will be offering (the pricey option, but anyway) the total price will land over 2000 euros. Well done.